Piotr Ogonowski
Zarządzanie organizacją w dynamicznym otoczeniu
W ramach prowadzonej pracy naukowej (studia doktoranckie) zajmuję się analizą stylów zarządzania w dynamicznym środowisku. Moje badania koncentrują się na zagadnieniach takich jak: Zarządzanie Innowacyjne (J. Schumpeter), Zarządzanie projektami (metodyki projektowe), Przywództwo, Organizacja ucząca się (P. Senge), Teoria Informacyjna (M. Aoki, I. Nonaka, H. Takeuchi), Teoria ekologiczna opisująca przetrwanie przedsiębiorstw na rynku (T. Hannan, J.Freeman), Zarządzanie Strategiczne (szkoła prostych reguł i realnych opcji), Teoria Inwestycyjna (A. Chandler), Imperfect Knowledge Economy (R. Frydman), Nowoczesne modele ekonomiczne.

Teoria Pola Dylatacji
W ramach hobby przez ponad 14 lat uczyłem się fizyki. Napisałem kilka artykułów naukowych dotykający jednego z kluczowych zagadnień fizyki - połączenia Mechaniki Kwantowej i Ogólnej Teorii Względności.