Piotr Ogonowski
Umiejętności i pełnione role

Umiejętności społeczne:
 • Budowanie relacji międzyludzkich
 • Cierpliwy, empatyczny coach
 • Doświadczenie w przemówieniach publicznych
 • Wysokie umiejętności i doświadczenie negocjacyjne

Umiejętności kierownicze:
 • Przywództwo, Zarządzanie zespołem
 • Sponsor Projektów i członek Komitetu Sterującego
 • Project Management - Aktywny Trener PRINCE2, PMI, Agile
 • Umiejętność zarządzania procesowego, Business Process Reengineering
 • Myślenie systemowe
 • Zarządzanie budżetem i strategią

Umiejętności techniczne IT:
 • Analizy potrzeb i wykonalności
 • Tworzenie analiz z wykorzystaniem UML
 • Projektowanie i modelowanie aplikacji
 • Projektowanie integracji systemowej

Inne umiejętności:
 • Pisanie prozy, praca dziennikarska
 • Gra na gitarze
 • Znajomość technik kreatywnych
 • Prawo jazdy kat. B