Piotr Ogonowski
Zapraszam do współpracy w następujących obszarach:

Projekty konsultingowe
 • Transformacja organizacji - wdrażanie strategicznych zmian organizacyjnych w roli Kierownika Projektu, Konsultanta lub Interim Managera

 • Budowa Agile Enterprise - tworzenie i wdrożenie metodyk zarządzania projektami i portfelem projektów, budowa biura zarządzania projektami PMO/P3O, szkolenia dla pracowników, tworzenie wymagań dla narzędzi IT wspierających zarządzanie projektami

 • Wsparcie we tworzeniu i operacjonalizacji strategii, nadzór nad wdrożeniem strategii i wdrażaniem znaczących zmian (projekt realizowany zazwyczaj poprzez Interim Management)

 • Audyt organizacyjny i rekomendacje doskonalące - analiza systemu zarządzania organizacji, wskazanie słabych i silnych stron obecnej organizacji, rekomendacje zmian


Polecane szkolenia
 • Zarządzanie projektami - Mix metodyk (PMI, PRINCE2, Agile, inne) [2-3 dni]
 • Budowa i organizacja Biura Zarządzania Projektami PMO/P3O [2-3 dni]
 • IT2B - Poprawa komunikacji na styku IT-klient wewnętrzny (komunikacja, ITIL, PMI) [2 dni]
 • Zarządzanie projektami według PMI-PMBoK [3 dni]
 • Zarządzanie projektami według PRINCE2 [3 dni]
 • Zarządzanie projektami według Agile SCRUM [2 dni]
 • Zarządzanie Procesami Biznesowym [2 dni]
 • Modelowanie Procesów Biznesowych - notacja BPMN [2 dni]

Pozostałe szkolenia
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Komunikacja w zarządzaniu
 • Zarządzanie programami i portfelem projektów
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Zarządzanie Projektem według PMI-PMBOK - przygotowanie do egzaminu CAPM
 • Zarządzanie Projektem według PMI-PMBOK - przygotowanie do egzaminu PMP
 • Zarządzanie przy wykorzystaniu Ms Project
 • Analiza potrzeb i modelowanie wymagań
 • I inne..