Piotr Ogonowski
Projekty konsultingowe
 • Transformacja w organizację projektową (tworzenie i wdrożenie metodyki zarządzania projektami i portfelem projektów, budowa PMO/P3O, tworzenie procedur wspierających, reorganizacja, szkolenia, tworzenie wymagań dla narzędzi IT wspierających pracę projektową)
 • Wsparcie we tworzeniu i operacjonalizacji strategii, nadzór nad wdrożeniem strategii i wdrażaniem znaczących zmian (projekt realizowany zazwyczaj poprzez Interim Management)
 • Audyt organizacyjny i rekomendacje doskonalące (analiza systemu zarządzania organizacji, wskazanie słabych i silnych stron obecnej organizacji, rekomendacje zmian)
 • Warsztaty Innowacyjne Blue Ocean (budowa strategii, innowacyjnej oferty, innowacji w sprzedaży, etc)


Polecane szkolenia
 • Zarządzanie projektami - Mix metodyk (PMI, PRINCE2, Agile, IPMA) [2-3 dni]
 • Budowa i organizacja PMO/P3O [2-3 dni]
 • IT2B - Poprawa komunikacji na styku IT-klient wewnętrzny (komunikacja, ITIL, PMI) [2 dni]
 • Skuteczny Pracownik - sprawne realizowanie celów i małych projektów w dynamicznej firmie [2 dni]
 • Zarządzanie projektami według PMI-PMBoK [3 dni]
 • Zarządzanie projektami według PRINCE2 [3 dni]
 • Zarządzanie projektami według Agile SCRUM [2 dni]
 • Zarządzanie Procesami Biznesowym [2 dni]
 • Modelowanie Procesów Biznesowych - notacja BPMN [2 dni]

Pozostałe szkolenia
 • Zarządzanie zespołami i zespołami wirtualnymi
 • Analiza potrzeb i modelowanie wymagań klienta
 • ITIL v3 Foundation
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie przy wykorzystaniu Ms Project
 • Zarządzanie programami i portfelem projektów
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Zarządzanie Projektem według PMI-PMBOK - przygotowanie do egzaminu CAPM
 • Zarządzanie Projektem według PMI-PMBOK - przygotowanie do egzaminu PMP
 • Zarządzanie projektami w metodyce PCM
 • Zarządzanie projektami w/g modelu kompetencji IPMA