Piotr Ogonowski
Certyfikaty
 • PMI Project Management Professional
 • PRINCE2 Registered Practitioner
 • ITIL Foundation
 • Master Practitioner of NLP


Wybrane projekty konsultingowe i szkoleniowe
KlientTyp projektuOpis projektuCzas
Sektor farmaceutycznykonsultacjeSet-up projektu, konsultacje i nadzór metodyczny nad realizacją projektu strategicznego wdrożenia podejścia kliento-centrycznego w organizacji2018
Firma LogistycznakonsultacjeKonsultacje na potrzeby projektu wdrożenia kliento-centrycznej organizacji2018
PrzemysłkonsultacjePrzygotowanie i wdrożenie zasad planowania i realizacji drugiej największej polskiej inwestycji przemysłowej w zakresie metodyki, struktury organizacyjnej spółki celowej oraz przegląd systemu zarządzania2018
Sektor publicznykonsultacjeWsparcie konsultingowe w realizacji projektu strategicznego w zakresie komunikacji projektu i zapewnienia jakości danych w rozproszonym systemie zarządzania2018
BankkonsultacjeWsparcie konsultingowe w realizacji projektu strategicznego i wdrożenia podejścia Agile dla projektu2017
Dystrybutor AutomotivekonsultacjeZarządzanie projektem wsparcia doskonalenia sprzedaży - Akademia Sprzedaży2017
Firma LogistycznakonsultacjeProjekt wdrożenia zarządzania projektami i portfelem projektów2017
Sektor PublicznykonsultacjePrzygotowanie komunikacji projektu wdrożenia Centrum Usług Wspólnych2016
Sektor publicznykonsultacjePrzygotowanie komunikacji projektu wdrożenia Centrum Usług Wspólnych2016
LotoskonsultacjeProjekt wdrożenia zmian zasad zarządzania projektami i inwestycjami Grupy Kapitałowej Lotos2016
Gas&Oilkonsultacje i wykładyProwadzenie zajęć w ramach Akademii Kierownika Projektu, wsparcie w planowaniu projektów2015-2016
Poczta Polskakonsultacje i wykładywykłady i konsultacje związane z operacjonalizacją strategii i realizacją projektów strategicznych, wsparcie w planowaniu projektów2014-2015
Lasy Państwoweszkolenia i konsultacjeszkolenia i konsultacje dla kadry zarządzającej związane z wdrożeniem zarządzania przez projekty i realizacją projektów strategicznych2014-2015
AdPilotinterim managementDyr. strategii - wsparcie transformacji organizacji. Budowa Biura Projektów i metodyki zarządzania projektami, szkolenia dla kierowników projektów. Nadzór nad portfelem projektów strategicznych, wsparcie w budowie i operacjonalizacji strategii2014-2015
GK PGNiGprojekt konsultingowo-szkoleniowyDoradca Dep. Strategii, Kierownik projektu budowy organizacji projektowej; szkolenia dla ok. 200 osób, tworzenie procedur i metodyk zarządzania projektami, budowa Biura Projektów Strategicznych, wdrożenie zasad raportowania projektów strategicznych, wymagań dla oprogramowania dla zarz. projektami, etc2013
Faurecjaprojekt konsultingowo-szkoleniowyszkolenia i konsultacje związane z projektami wdrożenia nowych produktów2013
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoprojekt konsultingowykonsulting zarządczy związany z wdrożeniem organizacji projektowej, tworzenie metodyki i procedur zarządzania projektami, wymagania na oprogramowanie do zarz. proj., etc.2013
Akademia Leona Koźmińskiegoprojekt konsultingowo-szkoleniowyszkolenia i konsulting zarządczy związany z wdrożeniem organizacji projektowej2013-2015
Qumakprojekt reorganizacyjno-szkoleniowyszkolenia i konsulting zarządczy doskonalący organizację projektową, usprawnienie metodyki i budowa PMO2013
3softprojekt konsultingowo-szkoleniowynadzór nad opisem procesów zarządzania projektami i usprawnienia organizacji projektowej, szkolenia2013
Panopaprojekt szkoleniowo-konsultingowyszkolenia i konsultacje związane z wdrożeniem zarządzania przez projekty, szkolenia kierowników projektów2012
CAT Polskaprojekt reorganizacyjno-szkoleniowyszkolenia i konsulting zarządczy związany z wdrożeniem organizacji projektowej, budowa PMO, etc.2012-2013
Kirchhoffprojekt szkoleniowo-konsultingowyszkolenia, konsultacje i coaching związany z wdrożeniem zarządzania przez projekty2011-2012
Neostrainprojekt reorganizacyjno-szkoleniowyszkolenia i konsulting zarządczy związany z reorganizacją przedsiębiorstwa, wdrożenie organizacji projektowej2012-2013
Polkomtelprojekt szkoleniowoprojekt szkoleniowy z zarządzania projektami dla ponad 400 pracowników2009-2012
Fortumprojekt szkoleniowyprojekt szkoleniowy związany z transformacją organizacji2010-2011
Aegonprojekt szkoleniowo-konsultingowywarsztaty, szkolenia i konsulting zarządczy związany z budową organizacji projektowej, wsparcie w budowie PMO2010-2011
Aplikomprojekt szkoleniowo-konsultingowyszkolenia, coachingi i konsulting zarządczy związany z reorganizacją przedsiębiorstwa i wdrożeniem zarządzania przez projekty2010
Agrafprojekt szkoleniowywarsztaty i konsulting zarządczy związany z reorganizacją grupy kapitałowej2010
e-Cardprojekt szkoleniowo-konsultingowywarsztaty i konsulting zarządczy związany z reorganizacją przedsiębiorstwa2009
Zakłady Zbrojeniowe Meskoprojekt konsultingowo-szkoleniowywarsztaty i konsulting zarządczy związany z restrukturyzacją przedsiębiorstwa i wdrożeniem zarządzania przez projekty2009


Przeprowadzonych ponad 13 tys. godzin szkoleń i wykładów dla ponad 5 tys. uczestników z zakresu
 • Zarządzanie projektami dla menadżerów
 • Budowa organizacji projektowej - warsztaty dla Zarządu
 • Porównanie metodyk projektowych (PMI, PRINCE2, Agile) dla kadry zarządzającej
 • Skuteczne zarządzanie projektami na podstawie PMBoKR Guide 3rd Edition (PMI)
 • Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 - teoria i praktyka plus warsztaty z testami
 • Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi
 • Wprowadzenie do zarządzania usługami IT według ITIL v3
 • Rozliczanie i controlling usług IT w organizacji
 • Wprowadzenie do RUP i UML
 • Podstawy integracji systemowej i zagadnienia SOA
 • Wdrażanie Portali Korporacyjnych
 • Analiza potrzeb klienta
 • Zarządzanie zespołem
 • Komunikacja międzyludzka
 • Komunikacja elektroniczna i internetowa
 • Negocjacje projektowe i zarządzanie konfliktem


Udział w szkoleniach (pozycje wybrane)
 • "Master Practitioner of NLP z Society of NLP" - Grupa Mateusz Grzesiak
 • "Psychologia negocjacji" - Nowe Motywacje
 • "Zarządzanie menadżerami" - JET
 • "Narzędzia NLP w negocjacjach" - NLP Edukacja
 • "SLA i negocjacji SLA" - wewnętrzne
 • "Practitioner of NLP z Society of NLP" - Grupa Mateusz Grzesiak
 • "Zbilansowana Karta Wyników" - Francuski Instytut Gospodarki
 • "Dostarczanie usług klientom wewnętrznym" - wewnętrzne
 • "Negocjacje szefowskie" - Kontrakt s.c
 • "Zarządzanie zespołem" - JET
 • "SOA i integracja systemowa" - Akademia Infovide
 • "Zarządzanie problemami klientów wewnętrznych " - Kontrakt s.c.
 • "Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2TM" - Altkom Academy
 • "Zaawansowane zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2TM" - Altkom Academy
 • "Zarządzanie projektami (PMI)" - wewnętrzne
 • "Planowanie i budżetowanie projektów (PMI)" - Akademia Infovide
 • "Podstawy zarządzania projektami (PMI)" - Akademia Infovide
 • "Techniki analizy obiektowej" - Akademia Infovide
 • "Od biznesu do kodu. Jak organizować modele UML" - Akademia Infovide
 • "Fundamentals of J2EE Web Application Development Using BEA WebLogic Server 6.0"
  Akademia Infovide
 • "Developing Enterprise Applications with BEA WebLogic Server 6.0 using EJM and JMS"
  Akademia Infovide
 • "RDBMS Oracle - SQL, SQL Plus" - Oracle Polska